Category: Chứng chỉ IELTS là gì

Chứng chỉ IELTS là gì ? IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS bao gồm cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi IELTS được đồng điều hành và sở hữu bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council ) và tổ chức giáo dục IDP của Úc ( Hội đồng Úc ) và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General Training (tổng quát):

IELTS Academic (học thuật) dành cho đối tượng có mục đích học tập ở bậc đại học và các chương trình đào tạo sau đại học.

IELTS General Training (tổng quát) dành cho đối tượng học nghề, tìm việc làm hoặc định cư.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các trường trên thế giới như: Australia, Anh, Canada,  Mĩ, Ireland, New Zealand v.v… IELTS cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider
error: Content is protected !!
Gọi ngay