Cấu trúc đậm chất IELTS Speaking phần 1

Đọc các transcripts về IELTS cũng khá nhiều rồi, ý tưởng cũng khá dồi dào rồi mà vẫn chưa thể mở đầu bài thi nói tự nhiên được. Cái mà các mem nhà ta đang thiếu là những leading phrases giúp dẫn dắt examiner vào câu trả lời của cả nhà hơn. Bài viết cấu trúc đậm chất IELTS Speaking phần 1 hôm nay tổng hợp những cấu trúc điểm cao mang đậm chất IELTS, các mem đừng quên share về kho tài liệu của mình nhé.

bigstock-Helpful-Tips-41784436

 1. Giving opinions:
 • Well, as far as I’m concerned, I’m of the opinion that the Internet has not shortened the technical gap between the developed and the developing countries.
 • I’d like to point out that there should be more strict censorship on the Internet.
 • From my point of view, e-commerce may be a major form of shopping in 20 years’ time.
 • In my opinion, the government should invest more on infrastructure construction.
 • Personally/ Frankly, I think young people should be given more opportunities.
 • I’d say that I’ve made a very important decision in my life.
 • Don’t you agree that the present economic situation is quite promising?
 • As I see it, the investment is not very reasonable.
 • To be honest, I think your decision is not very sensible.
 1. Asking for repetition:
 • I didn’t quite follow what you were saying about “globalization”. Would you mind repeating it?
 • Sorry, I don’t see what you mean. Can you say that again, please?
 • Sorry, I don’t quite follow what you mean.
 • I’m sorry, would you mind saying that again?
 • I beg your pardon?
 • Sorry, I didn’t quite catch that.
 • Sorry, I am not exactly sure what you mean. Could you repeat the question, please?
 1. Asking for clarification:
 • I wonder if I could explain “ economic globalization” in greater detail.
 • Could I ask you a little more about “e- commerce” in greater detail?
 • I’m sorry, I don’t quite understand what you mean by “…”
 • I’m afraid I’m not quite clear about what you mean. Would you please explain it?
 • I didn’t quite follow what you were saying about “ redundancy”
 • I’m sorry, but could you explain what you mean by “ possession”?
 • Sorry, I don’t know what you mean by “ status”
 • Excuse me. I’m not quite clear about what you mean. Would you please put it another way?

Bài viết cấu trúc đậm chất IELTS Speaking phần 1 tổng hợp cụ thể nhất những cấu trúc và ví dụ với band điểm rất tốt trong IELTS. Truy cập www.ilts.vn để tham khảo thêm nhiều tài liệu quan trọng cho mục tiêu IELTS của các mem nhé. Chúc các mem thành công.

You may also like...

 
error: Content is protected !!