Skimming và Scanning 2 tips of IELTS reading

Skimming và Scanning 2 tips of IELTS reading

Skimming và Scanning là 2 kỹ năng rất cần thiết cho các bạn khi làm các bài tập về reading. Tuy nhiên, các sĩ tử ôn IELTS vẫn thường gặp khó khăn hay bối rối khi phải phân biệt hai kĩ năng này, cũng như hoàn cảnh nào sẽ sử dụng chúng. Dưới đây là một số hướng dẫn về kỹ thuật skimming và scanning mà Ad muốn gửi tới các bạn.

A. Các bước trong skimming

1. Đọc dòng tiêu đề- tiêu đề là cách ngắn nhất để tóm tắt bài viết

2. Đọc phần introduction hoặc lead-in paragraph

3. Đọc hết đoạn đầu.

4. Nếu có Subheadings, đọc kỹ từng cái, tìm mối quan hệ giữa chúng

5. Đọc câu đầu tiên của mỗi đoạn:
a. Thường ý chính của mỗi đoạn sẽ xuất hiện của câu đầu tiên
b. Nếu tác giả mở đầu bằng 1 câu hỏi hoặc giai thoại, bạn có thể tìm thấy ý chính ở câu cuối đoạn văn

6. Tìm hiểu sâu bài text, các bạn cần chú ý vào:
a. Những từ gợi ý để trả lời cho các câu hỏi liên quan đến who, what, when, why, how
b. Danh từ riêng
c. Những từ vựng hiếm gặp và không thông dụng
d. sự liệt kê
e. Tính từ (best, worst, most, etc.)

7. Đọc đoạn cuối của bài text

C. Skimming thường có thể giúp bạn lướt 1000 từ trên 1 phút

II.Scanning, giống với Skimming là các bạn cũng cần phải làm với tốc độ nhanh để tìm những điểm quan trọng cho phần thông tin cụ thể.

A.Scanning rất hữu ích cho các bạn tìm kiếm thông tin về : specìic name, date, statistic hoặc fact without reading the entire article.

B.Scanning có các bước sau:
1. Trong đầu bạn hãy luôn nghĩ về từ mà mình đang tìm kiếm hoặc một hình ảnh của từ đó, thì sự xuất hiện của từ bạn đang kiếm sẽ rõ ràng hơn các từ xung quanh

2. Phân tích cấu trúc của bài viết trước khi scanning:
a. Nếu bài text quen thuộc và ngắn gọn, bạn có thể scan trong 1 lần tìm kiếm
b. Nếu bài text dài và khó khăn, bạn phải scan sơ bộ để có thể xác định vị trí phần nào của bài viết và sau đó scan tiếp

3. Lướt nhìn nhanh vào một vài dòng của bài text

4. Khi bạn tìm thấy câu nào có các thông tin mà bạn đang tìm kiếm thì bạn hãy đọc toàn bộ câu đó

C. Khi Scanning, bạn phải sẵn sàng để bỏ qua phần lớn bài đọc và không vì mục đích là đọc bài text hoặc hiểu bài text một cách chi tiết

D. Scanning có thể giúp bạn lướt 1500 từ trở lên trong 1 phút

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!