Cách giúp bạn đạt điểm cao trong Speaking của IELTS

Ở mức điểm cao trong speaking của IELTS, với band điểm 7.0, yêu cầu các thí sinh phải có sự Lưu loát (Fluency) và sự Liên kết (Cohesion) giữa các...