CÁCH SỬ DỤNG CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ “IF” DỄ NHỚ VÀ HIỆU QUẢ

Bài viết hôm nay sẽ về mệnh đề “if” kèm theo là công thức và ví dụ cụ thể giúp các bạn có thể ghi nhớ nhanh và áp dụng dễ dàng nhé.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số điểm ngữ pháp khác tại đây nhé.

I.Zero conditional (loại 0): diễn tả sự thực hiển nhiên, thói quen.

Công thức:

If + S + V(s/es), S + V (s/es)

Ví dụ:  If water is heated up to 1000C, it boils.

 

II.The first conditional (loại 1): diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại, hoặc dự đoán một sự việc có thể xảy ra trong tương lai

Công thức:

If+S+V(s/es), S+will/shall + V

Ví dụ: If it rains heavily, I will get wet.

 

III.The second conditional (loại 2): diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại

Công thức:

If + S + V2/V-ed, S + would/could/should + V

Ví dụ: If she were a billionaire, she would build a bridge at her village.

 

IV.The third conditional (loại 3): diễn tả sự việc không có thật ở trong quá khứ

 Công thức:

If + S + had + V3/V-ed, S+would/could+have+V3/V-ed

Ví dụ: If he had studied hard, he would have passed the exam.

 

I.Zero conditional: diễn tả sự thực hiển nhiên

Ex: If water is heated up to 100oC, it boils.

    Is water heated up to 100oC, it boils.

 

II.The first conditional: diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại

Ex: If it rains heavily, I will get wet.

    Does it rain heavily, I will get wet.

 

III.The second conditional: diễn tả sự việc không thực ở hiện tại

Ex: If she were a billionaire, she would build a bridge at her village.

    Were she a billionaire, she would build a bridge at her village.

 

IV.The third conditional: diễn tả sự việc không thực trong quá khứ.

Ex: If he had studied hard, he would have passed the exam.

     Had he studied hard, he would have passed the exam.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các khóa luyện thi IELTS cấp tốc nhé.

Chúc các bạn đạt điểm tốt trong kỳ thi sắp tới!

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!