Describing process in ielts speaking

Bạn có bao giờ được yêu cầu mô tả tiến trình trong IELTS Speaking? Khi miêu tả process trong IELTS Speaking tôi phải làm sao? Các mem đừng quá lo lắng, tất cả những chiến thuật quan trọng nhất cho dạng bài này đã được ieltshcm tổng hợp cụ thể nhất trong bài viết describing process in ielts speaking hôm nay. Đừng quên share lại làm tài liệu tham khảo hữu ích và chia sẻ thêm nhiều kết quả học tập tốt để ieltshcm cùng chung vui với các bạn nhé.

Khi bắt gặp chủ đề mô tả tiến trình , ngoài ý tưởng đã có cho việc mô tả tiến trình, các mem đừng quên  một số connectors quan trọng, bởi nhờ những connectors này mà bài nói của các mem sẽ mạch lạc hơn rất nhiều.

  • First, second, third, fourth, then, next, finally, soon, before, afterward, lately, later, meanwhile, etc.
  • The first thing you should do/need to do is….
  • To start with, you should/need to do… While you are+ V-ing, …
  • First of all, you should/need to… Finally,…..
  • The first step is….. After+ V-ing……, you should…..
  • The last thing you need to do is….. Then….
  • After that,…… Don’t forget to…..
  • Next….. Make/ Be sure you (don’t)…..
  • It’s important to….

4-tips

Nào, nhìn ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn cách làm bài cho chủ đề không kém phần quan trọng này nhé.

Describe the procedure to wash your dog.

To wash your dog properly, you should follow several steps with the utmost care.

To start with, you should make sure that your dog knows nothing, in advance, of your plan to wash him. After quietly preparing his tub of lukewarm water, you should plunge him into it tenderly but firmly. Then, keeping his head well above water, you need to soap his whole body, proceeding from his neck to his tail. After your pet is completely covered with soap, be sure to rinse him thoroughly. For your dog, being washed is an experience that cannot end soon enough. Therefore, as soon as possible, you should both enjoy the final step of his bath- the vigorous sport of drying him.

Tường thuật lại 1 quá trình thật sự không thể thách thức các sĩ tử sau khi các sĩ tử đã tham khảo qua bài viết describing process in ielts speaking. Còn nhiều tài liệu tham khảo cần thiết nữa cho mục tiêu IELTS của các bạn tại thư viện trực tuyến của ieltshcm, các bạn đừng ngại truy cập theo địa chỉ này nhé: www.ilts.vn Chúc các bạn thành công.

You may also like...

 
error: Content is protected !!