IELTS Speaking Part 3: Một số mẫu câu trả lời hiệu quả và nâng cao

Trong phần thi IELTS Speaking Part 3, giám khảo cần biết rằng bạn có khả năng sử dụng nhiều cấu trúc khác nhau. Đừng lo lắng về việc chèn càng nhiều cấu trúc càng tốt vào câu trả lời của bạn, bởi vì họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi cụ thể để kiểm tra các cấu trúc ngữ pháp cụ thể. Hãy xem xét một số ví dụ những câu hỏi được đưa ra trong Part 3:

 • How have mobile phones changed the types of relationships people make? – opinion/past/present
 • Some people think that children should not be allowed to use mobiles, do you agree?- evaluating someone’s opinion
 • How has mobile phone use changed in the last 10 years.- past to present (perfect tenses)
 • How will mobile phones change in the future?- future/prediction
 • If you could add any new feature to a smart phone, what would it be?- hypothetical

Khi bạn biết các giám khảo muốn kiểm tra những gì, bạn có thể cho họ những câu trả lời mà họ muốn. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu một số cấu trúc câu trả lời hiệu quả và nâng cao dành cho các câu hỏi FUTURE, CAUSE AND EFFECT:

FUTURE

Bạn thường được yêu cầu dự đoán cách một chủ đề nhất định sẽ thay đổi trong tương lai. Để đưa ra các dự đoán trong tương lai, chúng ta thường sử dụng ‘will + verb’, tuy nhiên điều này khá đơn giản và giám khảo sẽ muốn xem thử khả năng của bạn trong việc sử dụng các cấu trúc phức tạp hơn để dự đoán tương lai. Các cấu trúc phức tạp hơn có thể bao gồm:

 • X plans to…..
 • It is predicted that….
 • X intends to….
 • I foresee…..
 • It is foreseeable….
 • Conditionals- If X + verb…..
 • It is likely that…
 • It is probable that….
 • It is unforeseeable that….
 • I envisage….

Như mọi khi, bạn sẽ phải giải thích tại sao bạn nghĩ điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn cũng có thể muốn sử dụng các câu điều kiện trong tương lai để mở rộng câu trả lời của mình.

Ví dụ:

Some people say that working from home will be quite common in the future. Do you agree?

It is foreseeable that more people will work from home in the future. If the internet becomes faster and there are more programs, such as Skype, that allow people to work from home more easily, I’d predict that more people will stay at home. If you think about it, most people don’t need to be physically present to do their jobs and I envisage that face to face meetings will be a thing of the past.

CAUSE AND EFFECT

Bạn cũng có thể được yêu cầu thảo luận về những gì đã gây ra một tình huống nhất định và những ảnh hưởng gì mà tình huống này mang lại. Những cụm từ này cũng sẽ có thể giúp bạn trong phần thi IELTS Writing Task 2. Để nói về nguyên nhân và ảnh hưởng, bạn có thể sử dụng:

 • …because…
 • …as a result….
 • …resulted in…
 • …as a consequence…
 • …due to….
 • …caused…
 • …led to….
 • …means that….

Đây chỉ là một số ví dụ và hình thức của các từ có thể thay đổi tùy thuộc vào các từ đứng trước/sau chúng trong câu. Chỉ sử dụng chúng nếu bạn chắc chắn câu của bạn đã đúng ngữ pháp.

Ví dụ:

How does advertising influence what people choose to buy?

I think advertising has a big influence on what people purchase and often leads to them always sticking with the same brand. For example, I always drink Coca Cola and I believe this is because I grew up watching all those ads on TV and I instinctively buy it as a result. I mean, why would companies spend so much money on adverts, unless it led to more sales?

Hi vọng bài viết trên giúp ích được cho các bạn trong kỳ thi IELTS sắp tới!

Để biết thêm thông tin khóa học IELTS, hãy trung website của Ieltshcm để biết thêm chi tiết!

Đăng ký ngay để nhận được tư vấn miễn phí về khóa luyện thi IELTS cấp tốc!

 

error: Content is protected !!