Một số mẫu câu trong Writing Task 2 giúp ghi thêm điểm

Bài hôm nay bao gồm một số mẫu câu trong Writing Task 2 giúp bạn ghi thêm điểm khi làm phần thi này trong kỳ thi IELTS nhé!

  • Cho Introduction: mẫu câu ghi thêm điểm cho phần mở bài (xem thêm bài Introduction cho Writing task 2)

It is undeniable that (insert problem from question) is one of the most challenging issues …. . (câu mở đầu)

This essay will analyse this issue using the examples from… …to demonstrate points and support arguments.

  • Cho Body paragraph: mẫu câu mở đầu cho thân bài bao quát được ý được đề cập tới trong bài:

There would be at least two facets to this proposal…..

There is also, however, a strong argument not to implement this proposal.

The issue of …………… (in ( . . . . )  countries) has grown in importance over the past few decades.

The issue of …………….  in most continents has fallen in importance over the past few years.

  • Cho body paragraphs (opinions)

Khi thêm vào ý tương phản, thay vì chỉ sử dụng chỉ “However, . ..”, bạn có thể sử dụng:

=> However, it should not be forgotten (that) (ý tương phản)

  • Cho body paragraphs (examples)

Sử dụng mẫu câu này khi bạn trích dẫn ví dụ từ những nghiên cứu từ một tổ chức/cá nhân nào đó:

=> For example, a recent study by (NAME) showed…

=> There are also studies being performed on a global level to discover the source of these important problems. One solution proposed by the (insert global organisation) is to ………………….

  • Cho supporting sentences:

Thay vì chỉ sử dụng “There is proof that…”, hãy thay bằng mẫu câu =>There is ample evidence to suggest that…

Mẫu câu hỗ trợ giới thiệu về kết quả tìm hiểu của bạn => Numerous studies have consistently found that …

  • Cho củng cố lập luận một cách cụ thể hơn:

Thay vì khái quát chung lập luận, hãy liệt kê hoặc trích dẫn ví dụ

Thay vì chỉ ghi: VD1: Recent electronic gadgets have…

=> Electronic gadgets such as the smartphone, the laptop, and the 3D printer have drastically increased worker productivity.

VD2: Serious diseases are a recurring matter…

=> Serious diseases such as malaria, ebola and dengue fever bring about a considerable amount of expenses.

  • Cho Conclusions: mẫu câu hữu ích khi kết thúc/kết bài về một vấn đề được thảo luận

=> As such it can be concluded that…

**Khi sử dụng những mẫu câu trên trong IELTS Writing Task 2, lưu ý:

  • Hãy linh hoạt sử dụng mẫu câu phù hợp với một chủ đề cụ thể được đưa ra, đảm bảo về mặt ngữ pháp.
  • Việc sử dụng mẫu câu trên giúp cải thiện ngữ pháp cũng như luyện cách sử dụng phù hợp các cấu trúc mẫu câu trên với những chủ đề, tự vựng khác
  • Góp phần giúp cho các thí sinh gặp khó khăn trong việc đảm bảo được số lượng từ trong bài (Writing task 2 ít nhất 250 từ)
Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!