Ngữ pháp IELTS trong việc sử dụng: Other, The other và Another

Bài viết hôm nay sẽ cho bạn thấy sự khác nhau giữa việc sử dụng ngữ pháp IELTS: Other, The other và Another, để chuẫn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé!

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số ngữ pháp IELTS nữa nhé!

  • Other + Plural noun/Uncountable Noun

Other được dùng với ý nghĩa khi bạn nói về một cái gì đó không cụ thể, với ý nghĩa thêm vào; mang ý thay thế; một loại khác của một thứ gì đó

EX:

What other books from Mark Twain have you read?

Other information can be found on our website.

Your job does not suit you. There are other jobs you could try.

  • The other + Singular/Plural/Countable/Uncountable Noun

The other sử dụng với ý nghĩa nhắc tới vật thứ hai trong số hai vật đang được nói đến; (những) người còn lại hoặc (những) vật còn lại thuộc một nhóm

EX:

This car is new. The other car is five years old.

Did you see the other sweaters that I bought?

The other members will come shortly.

  • Another + Singular Countable Noun

Another được sử dụng với ý thêm một cái gì đó; cũng dùng với ý nghĩa thay thế

Ex:

Would you like another cup of coffee?

I’m busy today, so let go out to lunch another day.

Các bạn có thể tham khảo thêm về thông tin các khóa Luyện thi IELTS cấp tốc nữa nhé!

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé!

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!