Sử dụng Câu điều kiện trong IELTS Writing giúp ghi điểm cao

Một trong bốn tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing là Grammartical range and Accuracy. Câu điều kiện trong IELTS là một trong những câu trúc giúp ghi điểm cao, nên hãy xem trong bài hôm nay, các bạn cần chú ý gì khi sử dụng cấu trúc này nhé!

Quan trọng nhất chính là đúng cấu trúc ngữ pháp: 3 loại câu điều kiện trong IELTS Writing:

 • Loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu): câu điều kiện có thực ở hiện tại, diễn tả những sự việc/ điều kiện có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. EX: If I have enough money, I will go to Japan.
 • Loại 2: If + S + V(quá khứ), S + would/could/might + V(nguyên mẫu): câu điều kiện không có thực ở hiện tại, dùng để nói về một sự việc/ điều kiện KHÔNG THỂ xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. EX:If I had enough money, I would go to Japan
 • Loại 3: If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3: câu điều kiện không có thực ở quá khứ, dùng để nói về một sự việc/ điều kiện ĐÃ KHÔNG THỂ xảy ra trong quá khứ. EX: If I had had enough money, I would have gone to Japan.

Một số dạng khác của câu điều kiện có thể sử dụng:

 • Câu điều kiện hỗn hợp: là loại câu kết hợp giữa loại 2 và loại 3. Câu điều kiện này luôn có thật và ‘if’ có nghĩa như ‘when’ hoặc ‘every time’: If + S + had + V2, S + would/ could/ might + V

If he had done his homework on time, he wouldn’t be in trouble now.

**Sự khác nhau: Trong câu điều kiện loại 3 thì bối cảnh của mệnh đề chính diễn ra trong quá khứ còn trong câu hỗn hợp bối cảnh của mệnh đề chính diễn ra ở hiện tại (now).

 • Cấu trúc Unless = If not: That plant will die unless you water it.

Câu điều kiện trong IELTS Writing task 2:

 1. Câu điều kiện đưa ra ý kiến cá nhân:

Để đưa ra quan điểm của mình, bạn có thể dùng câu điều kiện loại 2 để diễn đạt.

 • It may be that employers begin to value creative thinking skills above practical or technical skills. If this were the case, perhaps we would need more students of art, history and philosophy than of science or technology.
 1. Câu điều kiện đưa giả thuyết: Tùy thuộc vào ngữ cảnh, bạn sẽ sử dụng các loại câu điều kiện sao cho phù hợp
 • It cannot be disputed that the world is experiencing an environmental crisis. According to recent research, if nothing is done to tackle climate change in the near future, our planet will face the devastating consequences of global warming.
 • The third advantage that it provides is that it will reduce the crimes because of lack of communication, that often take place in tourists. For instance, if a person understands the language of the country, it becomes easier for them to understand the signs on road or other public places.

 

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

  error: Content is protected !!