Bài mẫu Writing task 1 dạng Map trong kỳ thi IELTS cho người mới bắt đầu

Bài hôm nay sẽ là bài mẫu của Writing task 1 (Academic) dạng Map trong kỳ thi IELTS, hãy cùng xem qua và bổ sung được thêm một số từ...