Một số lưu ý khi viết IELTS Task 1

Một số lưu ý khi viết IELTS Task 1 Một số lưu ý khi viết Task 1: – Mở bài ngắn gọn, thường là 1 câu. Chỉ một số trường...