A favorite film đề tài đắt giá IELTS Speaking

Bạn có phải là một tính đồ của phim ảnh? Bạn có thường săn đón những bộ phim mới nhất? Bộ phim gần đây nhất tên là gì và bạn...