Từ vựng hay trong IELTS gợi ý sử dụng thay thế Very + Adjective

Từ vựng hay trong IELTS gợi ý sử dụng thay thế Very + Adjective Bài hôm nay các bạn hãy tiếp tục là những từ vựng hay trong IELTS gợi...