Từ vựng Writing Task 1 (AC) về Natural Process trong thi IELTS

Từ vựng Writing Task 1 (AC) về Natural Process trong thi IELTS

Bài hôm nay sẽ bổ sung thêm một số từ vựng cần thiết về một dạng bài trong IELTS Writing Task 1 (AC) – Natural Process, hãy cùng xem qua và có thêm một số từ hữu dụng và ghi điểm cho bạn khi đi thi nhé!

 • Natural Process (Quy trình tự nhiên) thường là về vòng đời tự nhiên của động vật, thực vật hay sự chuyển biến tự nhiên của thời tiết.

Một số từ để liên kết các chu kì/các bước trong quy trình tự nhiên – Grammatical Coherence. 

 • First stage . . .
 • The first stage is when + noun + verb
 • To begin with, . . . 
 • The process commences with . . .
 • Initially, . . .
 • Middle stage . . .
 • This step involves + V-ing
 • Then, . . .
 • Once, . . .
 • After that, . . .
 • The next stage in the cycle/ process is . . .
 • After the completion of this stage, the next step is usually . . .
 • While / As . . .
 • Once A is finished, B is able to start . . .
 • As a result of  . . .
 • When . . .
 • As soon as, . . .
 • Where . . .
 • Final stages. . . .
 • Subsequently, . . .
 • Following this, . . .
 • Once this stage is complete, . . .
 • This results in . . .
 • Finally, . . .
 • Eventually . . .

Lưu ý một số việc khi bắt đầu viết bài về Natural Process:

 • Viết đoạn overview sử dụng những từ diễn tả sự nối tiếp/sự liên tục trong quy trình như stage, step, phase
 • Sử dụng đúng thì để diễn tả chuỗi sự nối tiếp/sự liên tục. Thường với Natural Process là một vòng tròn tự nhiên lặp đi lặp lại, hãy sử dụng thì Hiện tại hoàn thành.
 • Sử dụng dạng từ chủ động và bị động chính xác.
 • Sử dụng các từ / trạng từ liên kết liên quan đến trình tự và thứ tự (Như ở trên)

Các bạn cùng xem qua một số Sample answer cho phần Writing Task 1 AC nhé!

Các bạn cần hỗ trợ thông tin về khóa học IELTS cấp tốc, đăng ký ngay để nhận được tư vấn miễn phí về khóa luyện thi IELTS cấp tốc!

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

  error: Content is protected !!