BÍ KÍP LINKING WORDS TRONG IELTS

 

LINKING  WORDS –  “ BÍ KÍP”  ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG IELTS

Từ liên kết ( linking words) – được dùng để kết nối các ý tưởng lại với nhau, tạo sự mạch lạc và gắng  kết giữa các thông tin-  là một trong những yếu tố không thể thiếu  giúp nâng cao đ áng k ể  band điểm trong  IELTS, đặc biệt là Wrting task 2 và Speaking.

Dưới đây ad chia sẻ  một số gợi ý hữu ích giúp các mem  mở rộng vốn từ và đừng quên share về làm phong phú hơn cho tủ sách IELTS của mình nhé.

  • Sequencing ideas:  firstly, now, secondly, finally
  • Adding supporting ideas:  in addition,  indeed,  and,  not only…but ….also, furthermore, also
  • Introducing a contrasting idea:  nonetheless, however, although, despite, while, whereas, but, on the other hand
  • Giving examples: such as, to illustrate this, for example
  • Giving an alternative: similarly, alternatively, or
  • Giving an explanation: that is, in other words, because
  • Drawing a conclusion: as a result, to summarise, consequently, because of, therefore, in conclusion

Nào, chúng ta cùng tham khảo một vài ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn về cách dùng của những liên từ này nhé.

1/  It is true that many students struggle to produce high-quality essays. However/ Nevertheless, I don’t agree that there is little you can do to improve your essays or to make the task less difficult.

2/ To learn how to ride a bike you need to get on one and fall off a few times. Similarly, students can improve their essay writing through making and correcting mistakes and through constant practice.

 

 

 

 

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!