Hiễu rõ ngữ pháp Instead of để sử dụng phù hợp trong kỳ thi IELTS

Trong kỳ thi IELTS, vẫn còn nhiều bạn nhầm lẫn cách sử dụng Instead of với một số ngữ pháp khác (instead, rather than). Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ điểm ngữ pháp Instead of để các bạn có thể sử dụng phù hợp trong bài thi của mình nhé!

Instead of là một giới từ, có nghĩa là thay cho, thay vì (instead of + Noun)

– We’ll have coffee instead of tea.

– Linh stayed at home all day instead of going to work.

Instead cũng có nghĩa là thay cho, thay thế nhưng có cách dùng khác với instead of. Instead đóng vai trò là một trạng từ thường được đứng ở đầu hoặc đứng cuối mệnh đề.

– I have run out of tea, would you like coffee instead?

– Nam didn’t go to New York. Instead, he went to Paris.

**PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA RATHER THAN VÀ INSTEAD OF

Bạn hãy tham khảo 2 ví dụ sau:

– We will have coffee rather than tea.

– I will have coffee instead of tea.

Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi phân tích ví dụ:

– We will have coffee rather than tea. Trong ví dụ này, người nói thích uống cà phê hơn là trà nhưng nếu không có trà thì họ uống cà phê cũng được.

–  We will have cofee instead of tea. Với cấu trúc sử dụng instead of, người nói đang nhấn mạnh việc họ chỉ uống cà phê

Về ngữ pháp, rather than có thể được xem là conjunction nên cấu trúc với rather than có thể dùng với bất kỳ một thành tố nào cũng được – mệnh đề, cụm từ, danh từ; Trái ngược với điều đó, cấu trúc với instead of là giới từ nên chúng ta chỉ có thể dùng với danh từ.

– Sử dụng ngữ pháp rather than nhằm thể hiển một sự ưu tiên hay một từ kết hợp để liên kết cụm từ, danh từ và mệnh đề.

– Sử dụng ngữ pháp instead of để thay thế cho một điều này với điều khác hoặc là một giới từ đứng trước danh từ.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về luyện thi cũng các khóa học IELTS cấp tốc nhé!

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!
    Gọi ngay