Phân biệt từ vựng Allude và Elude các bạn hay nhầm lẫn khi sử dụng

Trong IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung, các bạn thường sẽ bắt gặp những cặp từ hoặc những từ giống nhau về cách phát âm hay khiến các bạn nhầm lẫn khi sử dụng.

Xem thêm từ vựng trong IELTS để trau dồi vốn từ của mình nhé!

Bài hôm nay chúng ta sẽ phân biệt từ allude và elude, cặp từ có sự tương đồng trong cách viết cũng như khi phát âm hai từ, nhưng bạn vẫn có thể phân biệt được hai từ này nhé!

  • Cách phát âm hai từ khác nhau nếu bạn nghe thấy trong kỳ thi IELTS, bạn nên chú ý để phân biệt từ nhé!

allude: / əˈluːd/

elude: /iˈluːd/ 

  • Ngoài cách phát âm, để phân biệt từ rõ hơn, nghĩa của hai từ này cũng khác nhau, đồng thời bạn phân biệt được hai từ theo ngữ cảnh sử dụng trong kỳ thi IELTS nhé:

allude: / əˈluːd/: to mention someone or something without talking about him, her, or it directly: ám chỉ, bóng gió về cái gì đó

Khi sử dụng, thường sẽ theo cấu trúc : allude to sb/sth: ám chỉ tới ai đó/cái gì đó

EX: She mentioned some trouble that she’d had at home and I guessed she was alluding to her son.

elude: /iˈluːd/ : to avoid someone or something; if a piece of information eludes you, you cannot remember it: trốn tránh, tránh né; lãng quên cái gì đó (không nhớ được)

EX: The bear that had eluded capture for so long was caught at last.

EX:  I recognized his face but his name eluded me.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về luyện thi cũng các khóa học IELTS cấp tốc nhé!

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!
    Gọi ngay