Những lỗi sai cơ bản trong IELTS Writing Task 1 và cách viết đúng

Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra 4 lỗi sai cơ bản mà hầu hết các bạn thí sinh khi đi thi IELTS đều mắc phải khi viết Writing Task 1, có ví dụ lỗi sai các bạn thường gặp và cách viết đúng đi kèm.

Cố gắng khắc phục những lỗi sai cơ bản này để bài viết IELTS Writing Task 1 của bạn được hoàn chỉnh hơn nhé!

Lỗi sai thứ 1: Phân biệt sự khác nhau giữa ‘number’ và ‘amount’. ‘number’ dù ng cho các danh từ đếm được, còn ‘amount’ dùng cho các danh từ không đếm được.

VD sai: the amount of people; the number of money

VD đúng: the number of people; the amount of money

Lỗi sai thứ 2: Khi mô tả các con số cụ thể, chúng ta không bao giờ để s sau các từ ‘hundred’, ‘thousand’, ‘million’ …

VD sai: 7 millions people; 5 thousands cars

VD đúng: 7 million people; 5 thousand cars

Xem thêm điểm ngữ pháp trong IELTS về cách sử dụng Million hay Millions.

Lỗi sai thứ 3: Khi kết hợp các từ với nhau, tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ, còn trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Bạn không được sử dụng lẫn lộn.

VD sai: there was a rapidly increase; the number of people significant rose

VD đúng: there was a rapid increase; the number of people significantly rose

Lỗi sai thứ 4: ‘while’ và ‘whereas’ là những từ nối, đóng vai trò nối 2 mệnh đề trong cùng 1 câu. Tuyệt đối không sử dụng ‘while’ và’ whereas’ trong những câu chỉ có 1 mệnh đề.

VD sai: While, the number of people in Vietnam increased to 100 million.

VD đúng: The number of Chinese people increased to 1,4 billion, while the number of people in Vietnam increased to 100 million.

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

    error: Content is protected !!