Hometown đề tài đắt giá IELTS Speaking

Quê hương bạn có gì đặc sắc? Nếu ai đó yêu cầu bạn giới thiệu về quê hương mình, bạn sẽ nói như thế nào? Đó là những câu hỏi rất thường gặp khi tham gia IELTS Speaking thật sự. Bài viết hôm nay về hometown đề tài đắt giá IELTS Speaking tổng hợp những chú ý quan trọng cũng như cập nhật những câu hỏi thường gặp để các mem luyện tập thêm ở nhà nhé.

* Những chú ý quan trọng đối khi nói về đề tài hometown:

 1. Những điểm quan trọng cần giới thiệu cho chủ đề hometown:
 • Location
 • Size
 • Population
 • Climate
 • Geographical features
 • Characteristics  of the city or country
 • Natural resources
 • Places of interest
 • Importance
 1. Dùng thì hiện tại đơn ( present simple) để nói về hometown, dùng quá khứ đơn ( past simple) và hiện tại hoàn thành ( present perfect) để mô tả sự thay đổi
 2. Tận dụng những cấu trúc bên dưới để sắp xếp ý rõ ràng, mạch lạc hơn nhé
 • My hometown is…., a small/medium-sized town in the southern part of this province, with a population of about…….
 • It lies/ is located/ situated in the southeast of ……province.
 • It is very+ adj (e.g. comfortable, convenient, etc.) living
 • It is a/an + adj. (e.g. goog, nice, quiet, etc.) place to live in.
 • Living there is+ adj. (e.g. interesting, fascinating, etc.)
 • I lived there for…… years. …… years ago, I moved to….
 • I have been living there since I was born in….
 • My hometown is well-known/ famous for…… throughout Vietnam/all over the world.
 • It is rich in….. It has a long history of……. dating back to the….. century.
 • …….is the best of my hometown…. You see, ….. has become one of the main resources of local economic revenue and contributes a lot to the city development.

* Dưới đây, ad tổng hợp 1 số câu hỏi phổ biến xoay quanh đề tài hometown để các mem cùng luyện tập nhé.

 1. Now, where are you from?/ Where do you come from? / Let’s talk about your home town. What kind of places is it?
 2. What part of the city do you live in?
 3. How long have you lived there? / Have you always lived there?
 4. Can you tell me the street you live in? How has the street changed in recent years?
 5. What is the most interesting there?/ What kind of city is it?/ Is it an attractive/a pleasant place for visitors?
 6. What kind of landscape surrounds your hometown?
 7. What are the main tourist attractions in your home town?/ If I visited your city, what would you advise me to go and see?/ What can visitors do there?
 8. Does your city have any historical importance? Are there any historic monuments there?
 9. What kind of jobs do people do in your hometown?
 10. Can you describe the people in your hometown? /What are the people like in the region where you live?
 11. Has your hometown changed a lot in recent year?
 12. What are the advantages and disadvantages of your hometown?
 13. What do you think is the most serious problem in your hometown?
 14. Please tell me something about the custom in your hometown.
 15. Can you tell me something about the architecture in your hometown?

Bài viết hometown đề tài đắt giá của IELTS Speaking  hi vọng có ích cho các mem trong lộ trình ôn luyện cho mục tiêu IELTS của mình. Chúc các mem học tốt và đừng quên truy cập www.ilts.vn chúng tôi ieltshcm, chuyên IELTSchỉ IELTS cấp tốc luôn sát cánh cho mục tiêu IELTS của các bạn.

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

  error: Content is protected !!