IELTS Writing: Bài mẫu Writing Task 1 (AC) – Table

Hôm nay, các bạn hãy tìm hiểu qua trong một dạng đề cũng rất hay xuất hiện trong kỳ thi IELTS – Writing Task 1 (AC), dạng Table và một số từ vựng có thể được áp dụng trong dạng đề này nhé!

Các bạn xem thêm một số bài viết IELTS (AC) khác nữa nhé!

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below gives information about languages with the most native speakers.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

IELTS Writing Task 1

Sample answer

The table illustrates the number of native speakers of six languages as well as the number of speakers of these languages as an additional language. It is noticeable that the number of speakers of Mandarin Chinese is strikingly higher than the other languages with over one billion speakers.

People who speak Mandarin largely speak it as a first language (900 million). In comparison to this only 190 million people speak Mandarin Chinese as an additional language. What is remarkable about English speakers is that the number of speakers of English as an additional language is higher than that of native speakers of English (603 and 339 million respectively).

While the total number of Hindi speakers (490 million) is roughly equal to that of Spanish speakers (420 million), when it comes to speaking these languages as an additional language the number for Hindi is much higher (120 million) than that for Spanish (70 million).

Native speakers of Arabic and Portuguese are similar in number with 206 million and 203 million respectively. However, the number of Arabic speakers as an additional language (24 million) is almost 2.5 times higher than speakers of Portuguese as an additional language.

(195 words)

**IELTS Tip:

Trong kỳ thi IELTS, các bạn nên sử dụng đa dạng các mẫu câu cũng như cấu trúc ngữ pháp. Khi bạn đưa ra các số liệu dẫn chứng trong bài, hãy sử dụng nhiều sự mô tả khác nhau, tránh lặp lại từ hoặc câu quá nhiều và cũng nên hạn chế chỉ liệt kê số liệu.

Hãy ôn luyện để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS của mình nhé!

Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!