Inversion tuyệt chiêu IELTS Writing

Nhiều sĩ tử than phiền với ad về khó khăn gặp phải khi dùng inversion- câu đảo ngữ -khi muốn làm giàu thêm kiến thức của mình. Liệu dùng inversion có quá khó khăn? Tại sao các mem cần dùng inversion trong IELTS Writing? Tất cả những thắc mắc đó sẽ không còn nữa khi các mem tham khảo xong bài viết  inversion tuyệt chiêu IELTS Writing dưới đây. Chúc các mem học tốt.

A. Inversion ( đảo ngữ) là gì? Tại sao chúng ta nên dùng inversion ?

1-(1)

  • Inversion ( đảo ngữ) là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong cùng 1 câu nhằm nhấn mạnh một thành phần hoặc ý nào đó trong câu.

B. Ví dụ hình thức đảo ngữ quan trọng nhất trong IELTS :

1. The government has never had a better opportunity.      ( normal form)    

–> Never has the government had a better opportunity. ( inversion form)

2. Such an infection rarely proves fatal.

–> Rarely does such an infection prove fatal.

3. A scientific discovery has seldom had such an impact.

–> Seldom has a scientific discovery had such an impact.

4. These creatures will only be able to survive in exactly the right conditions.

–> Only in exactly the right conditions will these creatures be able to survive.

5. These substances should under no circumstances be mixed.

–> Under no circumstances should these substances be mixed.

6. Such activities were not only legal, but ( they) were also common practice.

–> Not only were such activities legal, but they were also common practice.

7. The suspects little realized that all their calls were being recorded.

–> Little did the suspects realize that all their calls were being recorded.

8. Such a crisis had not occurred since the end of the 19th century.

–> Not since the end of the 19th century had such a crisis occurred.

9. The complete truth about this event did not emerge until the war was over.

–> Not until the war was over did the complete truth about this event emerge.

Rõ ràng, qua bài viết inversion tuyệt chiêu IELTS Writing , các mem sẽ không còn lạ lẫm gì đối với điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng này rồi. Còn nhiều bài viết được cập nhật theo yêu cầu học viên luôn được ieltshcm cập nhật tại địa chỉ www.ilts.vn, chúng tôi, ieltshcmchuyên luyện thi IELTS chỉ IELTS cấp tốc luôn đồng hành cho mục tiêu IELTS của các bạn.

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!