Inversion tuyệt chiêu IELTS Writing

Nhiều sĩ tử than phiền với ad về khó khăn gặp phải khi dùng inversion- câu đảo ngữ -khi muốn làm giàu thêm kiến thức của mình. Liệu dùng inversion...