Ngữ pháp trong IELTS: Simple Past/Past Perfect trong IELTS Speaking

Bài viết ngày hôm nay sẽ là về việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp Simple Past/Past Perfect trong phần thi IELTS Speaking của bạn, cụ thể là ở Part 1 và 2.

Tại sao lại sử dụng 2 cấu trúc ngữ pháp này? Trong phần 1 và 2 của bài thi nói, rất có khả năng bạn sẽ có cơ hội kể cho giám khảo một câu chuyện (bài nói của bạn).

Nội dung câu chuyện của bạn có thể thú vị, nhưng giám khảo quan tâm nhiều hơn đến cách bạn kể câu chuyện của mình => từ vựng, cấu trúc ngữ pháp trong IELTS, liên kết câu rõ ràng. Thường các thì phổ biến nhất để sử dụng khi kể chuyện là thì Quá khứ, nhưng sử dụng cả Qúa khư đơn và Qúa khứ hoàn thành sẽ tốt hơn trong việc nâng cao cách kể câu chuyện (cách nói) của bạn.

Hãy so sánh ví dụ hai cách trả lời bên dưới:

  • I was with my friend Juan in the park. We saw a fire in the distance. We both got up and ran to the fire to see.-> chỉ sử dụng Qúa khứ đơn, câu ngắn gọn, máy móc, tính chất liệt kê hơn là kể chuyện
  • Last summer, I was hanging out with my friend Juan. We had been sitting in the park having a picnic for a couple of hours when we saw a fire in the distance. We both got up and ran to the fire to see what was happening.-> câu chuyện có một bố cục rõ ràng và kết nối các câu khi sử dụng đa dạng các thì Qúa khứ, Qúa khứ tiếp diễn, Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn

Vậy sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đó như thế nào là phù hợp?

Với hầu hết các câu chuyện, điều cần thiết là đặt bối cảnh (lời dẫn) trước khi bạn nói về các sự kiện chính của câu chuyện.

=> Bạn có thể sử dụng ngữ pháp Qúa khứ tiếp diễn/Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn gần đầu câu chuyện để giúp thiết lập bối cảnh của bạn.

Bằng cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp hình thức tiếp diễn sớm trong câu chuyện của bạn, bạn sẽ nhanh chóng có thể cho giám khảo thấy rằng bạn linh hoạt trong việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong IELTS.

Thêm một số ví dụ khi sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài nói:

Q1: Tell me about a time when you had to change your mind. 

A1: Last year I was studying economics at university. I remember the day really clearly. I was sitting in class and taking notes like usual when the professor asked an interesting question….

Q2: Describe a time when you felt angry. 

A2: Just a couple of days ago I was at the bank, and I was standing in line. It was busy in the bank, and I had been waiting for over 3 hours to talk to the manager!

Kết luận, việc sử dụng các thì như vậy, giúp bạn có lời dẫn vào câu chuyện, bổ trợ cho ý chính bạn sắp nói tới trong bài, thể hiện được bạn có thể sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp trong IELTS ở bài nói của mình.

**Lưu ý: chú ý về mặt ngữ pháp khi bạn sử dụng các thì trên.

Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!