Paraphrasing trong IELTS Writing Task 2 cần thiết như thế nào?

Bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu xem Paraphrasing là gì và Paraphrasing trong IELTS Writing Task 2 cần thiết như thế nào nhé!

Các bạn có thể xem thêm bài viết về phần Introduction của Writing Task 2 có sử dụng Paraphrasing.

  • Paraphrasing là gì?

Paraphrasing (diễn giải) là cách diễn đạt của một câu hoặc một cụm từ theo một cách khác nhưng mang cùng ý nghĩa. Ví dụ:

The school student listened attentively to the podcast, có thể được diễn giải => The pupil listened very carefully to the digital audio file.

  • Tại sao Paraphrasing lại cần thiết trong kỳ thi IELTS?

– Giúp bạn tập trung vào chủ đề bằng việc sử dụng từ vựng của riêng bạn

– Cho bạn kỹ năng phát triển ý tưởng và góp phần tạo sự đa dạng trong phong cách viết của bạn

– Loại trừ sự dư thừa về câu/từ vựng và làm cho bài viết thu hút hơn đối với người đọc

  • 3 cách để bạn có thể Paraphrasing trong IELTS Writing Task 2:

– Sử dụng Synonyms (Từ đồng nghĩa)

Để sử dụng Synonyms, bạn cần đọc và hiểu câu hỏi, đánh dấu những từ khóa chính trong câu và lựa chọn Synonyms phù hợp thay thế cho các từ khóa đó.

VD: This trend has both positive and negative consequences => This trend has both benefits and drawbacks.

– Chuyển đổi dạng từ trong câu: Cách này thì bạn đổi danh – động – tính – trạng từ lẫn nhau, chú ý ngữ pháp của câu khi đổi dạng từ:

VD: Advertisements help customers to choose better products => Advertisements help customers to make better shopping choices.

Viết lại câu (thay đổi câu trúc câu):

VD1: The government should encourage factories to use renewable energy instead of fossil fuels (CÂU CHỦ ĐỘNG) => Factories should be encouraged to use renewable energy instead of fossil fuels (CÂU BỊ ĐỘNG)

VD2: Câu hỏi đề đưa ra: What are the advantages and/or disadvantages of reducing the working week to thirty-five hours?, bạn có thể viết lại khi làm bài viết:
=> Let’s examine the pros and/or cons of …
=> Let’s look at the pros and/or cons of …

Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!