Từ vựng trong IELTS theo Chủ đề Language and Culture

Bài hôm nay sẽ là một số Từ vựng trong IELTS – Chủ đề về Language và Culture, một trong những chủ đề của IELTS. Hãy xem bạn có những từ vựng nào trong bài hôm nay nhé!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác về Từ vựng trong IELTS.

 • native language: tiếng bản xứ/ngôn ngữ bản xứ
 • minority languages: những ngôn ngữ thiểu số, được ít người nói
 • commonly spoken languages: những ngôn ngữ được nói phổ biến
 • global conversation: đối thoại/hội thoại quốc tế
 • the traditional and cultural values attached to…: những giá trị văn hóa truyền thống gắn với …
 • contribute to cultural diversity: góp phần vào sự đa dạng văn hóa
 • linguistic diversity: sự đa dạng ngôn ngữ
 • maintain the identity and heritage of a community: duy trì bản sắc và di sản của một cộng đồng
 • get deeper insights into different ways of thinking and living of different cultures and peoples across the globe: có cái nhìn sâu sắc hơn về cách nghĩ, cách sống của các dân tộc và nền văn khóa khác nhau trên toàn cầu
 • mother tongue: tiếng mẹ đẻ
 • local dialects: tiếng địa phương
 • the world’s linguistic heritage: di sản ngôn ngữ thế giới
 • a common means of communication: một cách thức giao tiếp phổ biến
 • have a high level of proficiency in….: thành thạo ngôn ngữ nào đó
 • to be able to hold a conversation in…: có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nào đó

Những bài viết khác về Từ vựng trong IELTS theo từng chủ đề:

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về luyện thi cũng các khóa học IELTS cấp tốc nhé!

Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!