General Training in IELTS học ở đâu?

Đối với những sĩ tử mới làm quen với chứng chỉ IELTS, câu hỏi đầu tiên của các bạn sẽ là  IELTS tổng quát dùng để làm gì? Liệu nó...