IELTS WRITING: Writing task 2 Dạng Discuss both views – Sample answer

Trong bài hôm nay, hãy cùng xem qua Sample Answer của Writing Task 2 dạng Discuss both views và chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS của bạn nhé! Some...