Cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển thẳng bằng chứng chỉ IELTS năm 2023

Cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển thẳng bằng chứng chỉ IELTS năm 2023, thí sinh chuẩn bị cho phương án xét tuyển bằng IELTS lưu ý...